Boek recensie: Fool’s Talk, recovering the art of Christian persuasion by Os Guinness

‘Dit boek moet ik lezen’ was mijn eerste gedachte toen ik de titel las. Als iemand die op zoek is naar manieren om de christelijke boodschap te communiceren naar een sceptisch publiek sprak dit boek mij enorm aan.

Onze maatschappij is pluralistisch en post-christelijk. Dit houdt in dat velen niet open staan voor de christelijke boodschap. De auteur stelt vast dat er dringend nood is aan een herontdekking van een Bijbelse visie van de manier waarop de christelijke boodschap sceptische mensen kan overtuigen. ‘Many of our efforts [are] well-intentioned but ineffectual… they cater for those who are already believers, half-believers or discontented believers.’ In ieder geval slaagt de auteur erin om mij te overtuigen dat de kerk in het Westen te veel vertrouwt op ‘moderne technieken’ om haar boodschap bekend te maken. Als christenen hebben wij de neiging om te grijpen naar programma’s, moderne lofprijs of betere sprekers om mensen (lees: hogere cijfers) te lokken naar onze diensten. De auteur stelt vast dat Bijbelse communicatie van Gods waarheid geen wetenschap is maar een kunst waarbij de manier waarop er wordt gecommuniceerd moet overeenkomen met de boodschap zelf. Het hoogtepunt van Gods openbaring was de kruisdood van Zijn Zoon Jezus. De christelijke boodschap is eerst en vooral ‘cross-centred’ en ‘cross-shaped’. De manier waarop wij deze boodschap communiceren moet overeenstemmen met de weg van het kruis. Volgens de wereld was de kruisiging van Jezus de Messias een dwaasheid (1 Korinthiers 1:18), maar op deze manier heeft God ‘de overheden en de machten ontwapend, die openlijk te schande gemaakt en daardoor over hen getriomfeerd’ (Kolossenzen 2:15). Hierin ligt de kern van de auteurs boodschap: om de waarheid krachtdadig te communiceren naar mensen en machten die gesloten en gevaarlijk zijn moeten wij leren spreken als dwazen in de ogen van de wereld.

Wat dit precies inhoudt is de hoofdmaterie van het boek. Als voorbeeld van een aspect ervan noemt de auteur het verhaal van de profeet Natan die koning David moest confronteren over zijn zonde met Batseba. In plaats van David direct aan te klagen en de toorn van de koning te riskeren, koos Natan om een verhaal te vertellen. David vermoedde niets tot het te laat was. Op deze indirecte, sluwe manier kunnen ook wij Gods waarheid spreken tot mensen die het niet willen horen. Een andere manier is om zorgvuldig gekozen vragen te stellen zodat mensen geconfronteerd worden met de beperkingen van hun eigen denken. We gaan als het ware mee in hun denken, totdat de tafels plotseling omgedraaid worden en zij de tekortkomingen van hun denken inzien.

Os Guinness is een christelijke filosoof. De manier waarop het boek geschreven is stemt hiermee overeen. Het is redelijk abstract en soms moeilijk te volgen. Dat zeggende, dit boek is belangrijk omdat het de kerk aanspoort om te gaan nadenken over hoe zij het best haar boodschap kan communiceren in onze sceptische samenleving. Als wij deze taak serieus willen nemen moeten wij durven moeilijke vragen te stellen rondom onze huidige modellen van kerk zijn en evangelisatie.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s